Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de voorwaarden van Hoogvliegers.

Bij ontvangst van uw bestelling, zullen wij u een orderbevestiging sturen, ter controle. Indien wij binnen 12 uur geen tegenbericht ontvangen beschouwen wij onze orderbevestiging als bindend. Deze maatregel beschouwen wij als een noodzakelijke bescherming voor u, tegen misbruik van o.a. uw e-mail adres.

Indien de door u bestelde artikel niet bij ons voorradig is, zullen wij u binnen enkele dagen informeren over de exacte levertijd. Indien de levertijd lijkt uit te lopen tot enkele weken, ontvangt u informatie over welke alternatieve kleurstelling of uitvoering voor de door u gekozen artikel wel snel leverbaar is. Wij behouden ons het recht voor aanbieding of (prijs)opgaven bij te stellen, alvorens de bestelling te accepteren. Uiteraard wordt je hiervan, voor levering, op de hoogte gesteld, met de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de artikelen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Aanbiedingen of offertes gelden niet zonder meer voor nabestellingen. We behouden het recht voor ons op overmacht te beroepen, indien die omstandigheid redelijkerwijze (verdere) uitlevering van de bestelling verhindert.

Indien de door u bestelde artikel niet bij ons voorradig is, zullen wij u binnen enkele dagen informeren over de exacte levertijd. Indien de levertijd lijkt uit te lopen tot enkele weken, ontvangt u informatie over welke alternatieve kleurstelling of uitvoering voor de door u gekozen artikel wel snel leverbaar is. Wij behouden ons het recht voor aanbieding of (prijs)opgaven bij te stellen, alvorens de bestelling te accepteren. Uiteraard wordt je hiervan, voor levering, op de hoogte gesteld, met de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de artikelen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Aanbiedingen of offertes gelden niet zonder meer voor nabestellingen. We behouden het recht voor ons op overmacht te beroepen, indien die omstandigheid redelijkerwijze (verdere) uitlevering van de bestelling verhindert.

Zendingen binnen Nederland, verzekerd pakket (standaard bij orderwaarde tot euro 400,–): Zendingen tot 30 Kg, Euro 8,50 Toeslag 8,50 voor verzending naar de waddeneilanden Zendingen naar het buitenland: Zendingen België tot 5 Kg, Euro 13,50 Zendingen België tot 30 Kg, Euro 17,50 Zendingen Duitsland tot 5 Kg, Euro 13,50 Zendingen Duitsland tot 30 Kg, Euro 17,50 Overige landen op aanvraag Onder rembours: Zendingen tot 10 Kg Euro 17,50 Geen buitenlandse zendingen

Verzending van uw bestelling geschiedt naar onze keuze met PTT of een expediteur/bode. Wij proberen uw bestelling binnen 24 uur te verzenden, mits op voorraad, na het ontvangen van uw overboeking. Indien de goederen niet op voorraad zijn, krijgt u een bericht over de levertijd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, transportschade of te late levering. Wij verzenden uitsluitend met verzekering tegen verlies en transportschade tot een max. bedrag van euro 450,–. Bij hogere bedragen dient u zelf voor een transportverzekering zorg te dragen.

Natuurlijk moeten de te ruilen goederen bij ons zijn aangekocht en binnen ons standaard leveringsprogramma vallen. De om te ruilen goederen dienen dient absoluut ongebruikt te zijn. De om te ruilen goederen dienen dient absoluut onbeschadigd te zijn. De om te ruilen goederen dienen dient in ongeschonden staat te verkeren. De omruiling dient plaats te vinden binnen 6 weken. De retourzending dient voldoende gefrankeerd zijn. Retourzendingen altijd van te voren aanmelden bij ons.

Wij kunnen geen gebruiksgarantie op vliegers, mountainboards, buggies, surfboards en soortgelijke artikelen geven. Alle goederen worden nogmaals door ons gecontroleerd, op fouten of gebreken, voordat deze worden verstuurd. Wij garanderen dat de bestelde artikelen, bij levering, voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daar algemeen aan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. De periode voor deze garantie betreft een (1) maand. Indien de geleverde goederen niet voldoen aan deze garantie, zullen we naar eigen goeddunken zorg dragen voor vervanging of herstel, uiteraard na ontvangst van de betreffende goederen. Dit natuurlijk mits het gebrek niet is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig- of oneigenlijk gebruik of wanneer er wijzigingen zijn aangebracht (of geprobeerd te brengen). Onze factuur is het garantiebewijs. Indien je meent dat het om een constructie of materiaal fout gaat, dan zijn wij natuurlijk wel bereid dit nader te beoordelen en eventueel aan de fabrikant voor te leggen.

Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden automatisch geweigerd. Retourzendingen altijd van te voren aanmelden bij ons. Aankoopbewijs, Naw-gegevens en een duidelijke omschrijving van de reden/klacht dienen in het pakket bijgesloten te zijn.

Eventuele zichtbare tekorten in kwaliteit of kwantiteit behoor je binnen drie dagen na levering, aan ons bekend te maken. Een niet direct zichtbare tekortkoming dien je binnen acht dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen de garantietermijn (1 maand) bij ons te melden. Na verloop van de garantietermijn, of bij onkundig- of oneigenlijk gebruik, zijn wij gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen. Indien je eventuele gebreken tijdig meldt, blijf je verplicht tot afname van de goederen en betaling van de gehele factuur, tenzij anders overlegd. Uiteraard verplichten wij ons er toe het probleem binnen redelijke termijn op te lossen.

Veel van de materialen die wij verkopen zijn bestemd voor het beoefenen van risicovolle en/of extreme sporten. Wij zijn daarom niet aansprakelijk, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden, met betrekking tot letselschade als gevolg van het beoefenen van deze sporten met de door ons verkochte materialen. Indien door ons geleverde zaken aantoonbaar gebrekkig zijn gebleken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot vervanging of herstel van de betreffende goederen naar ons goeddunken, ongeacht of de fabrikant aansprakelijk is voor gevolgschade. Wij zijn niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van de gebruiker, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het artikel.

Op al onze leveringen is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Wij houden het recht voor een eventueel geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Je hebt het recht om binnen 7 werkdagen, ingaand na ontvangst van uw bestelling, van de aankoop af te zien. Bij een eventuele retourzending dienen de aangekochte goederen ongebruikt, onbeschadigd en ongeschonden te zijn. Retourzendingen altijd van te voren aanmelden bij ons. De retourzending dient voldoende gefrankeerd zijn. Je bent niet verplicht op te geven waarom je van de koop afziet. De verzendkosten, indien de goederen al geleverd zijn, dienen in dat geval wel door jou te worden voldaan. Bij vooruitbetaling zullen deze kosten worden afgetrokken van het door ons terug te storten aankoopbedrag. Bij het niet aannemen of weigeren van een (rembours)pakket moeten de gemaakte verzend(- en rembours)kosten alsnog worden voldaan. Bij goederen die speciaal voor jou besteld zijn, c.q. moeten worden, en / of buiten ons standaard leveringsprogramma vallen, vervalt dit recht.

Technische gegevens worden door ons zoveel mogelijk van de fabrikant overgenomen en bijgehouden. Alle informatie op onze site is gegeven naar beste weten. Productomschrijving en productbeschrijving moeten worden gezien als een leidraad. Aan informatie gegeven op onze site, kunnen geen enkele rechten worden ontleend, op welke manier dan ook.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze voorwaarden neem dan contact met ons op.